แฮร์โค๊ท

Silky Haircoat ว่านหาง ( 85 มล. )

Silky Haircoat ว่านหาง

    เซริเซ่ ซิ้ลกี้ แฮร์โค้ทสูตรดั้งเดิม ว่านหางจรเข้ 85ml. แฮร์โค้ท สูตรดั้งเดิม ผสมคุณค่าว่านหางจรเข้ คุณสมบัติปกป้องและดูแลไม่ให้เส้นผมพันกัน ใช้หลังสระหรือก่อนทำเคมี ยืด ดัด ทำสี

45.00 บาท (30 ml)

95.00 บาท (85 ml)

Silky Haircoat อัญชัน (35 มล.)

Silky Haircoat อัญชัน

   แฮร์โค๊ท สูตรอัญชัน ผสมคุณค่าอัญชันและวิตามิน E เพื่อปกป้องผมจากฝุ่นควัน และมลภาวะ

45.00 บาท (30 ml)

95.00 บาท (85 ml)

Silky Haircoat โสม (35มล.)

Silky Haircoat โสม

    ซิ้ลกี้ แฮร์โค๊ท เซริเซ่ สูตรโสมสกัด ผสานคุณค่าโสมสกัด และ วิตามิน E เพื่อปกป้องเส้นผมจากฝุ่นควันและมลภาวะ

45.00 บาท (30 ml)

95.00 บาท (85 ml)